Dimsum ở Red House

Từ 25/4, bạn có thể thưởng thức một trong hàng chục món điểm tâm đặc sắc đẳng cấp 5 sao do nhóm bếp xứ cảng thơm thực hiện với giá rẻ bất ngờ.

Tiếp tục đọc